DESCRIPCIÓ DE L'ORGANITZACIÓ
Facebook
Últims tweets

DESCRIPCIÓ DE L'ORGANITZACIÓ

Equacat, SA és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, constituïda el 29 d’abril de 1993 per decisió de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català del Sòl i la Secretaria General de l’Esport.

La missió d'EQUACAT és gestionar i explotar el Canal Olímpic de Catalunya, totes les seves construccions i instal·lacions i fomentar la pràctica de l'activitat esportiva sense finalitat de lucre 

El capital de la Societat està subscrit al 50% per la Generalitat de Catalunya, i l’altre 50% per l’Institut Català del Sòl (Incasòl), i la seva actuació s’ha d’ajustar a allò que, en relació a aquests tipus d’entitats, estableixen l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana i els Estatuts de la Societat.

El Canal Olímpic de Catalunya va ser creat per l’Institut Català del Sol, amb motiu dels JJ.OO. de Barcelona’92, com a seu de les competicions de Piragüisme. Una instal·lació de 43 hectàrees de superfície, de les quals 15 corresponen a la làmina d’aigua (1.250 x 130 m), la resta es reparteixen entre els sistemes d’accessos, la vialitat interna, els aparcaments, les zones verdes (15 ha) i les edificacions.

Actualment EQUACAT SA es troba adscrita al Departament de Prisidència de la Generalitat de Catalunya segons el DECRET 266/2016, de 5 de juliol, de reestructuració del Departament de la Presidència.

El Consell d'administració d'EQUACAT SA està format per els següents membres:

  • Secretari General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya
  • Secretari General del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
  • Director General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
  • Director del Consell Català de l'Easport.
  • Gerent de l'institut Català del Sòl.
  • Director del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat.
  • Director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Cataluny

El Consell d'Administració és qui nomena al Director d'EQUACAT SA.

Data d'actualització 16/10/2019  
Període d'actualització: Contínua