Procés d’estabilització de l’ocupació temporal d’EQUACAT, SA

En data 13 d'octubre de 2020 el Consell d'Administració d'EQUACAT, SA, ha aprovat l’oferta pública d’ocupació, corresponent a la taxa addicional de reposició per a l’estabilització de l’ocupació temporal (punt 7è de la disposició addicional 29a de la Llei 6/2018, de 3 juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018).

Les condicions del procés es poden consultar al document "Procés d’estabilització de l’ocupació temporal d’EQUACAT, SA".

Les persones interessades han d’enviar un correu electrònic amb la "Sol·licitud de participació en el procés d’estabilització de l’ocupació temporal" i  el seu currículum vitae (CV),  al correu electrònic següent: rrhh.equacat@gencat.cat.

El termini de presentació de les sol·licituds per participar en el procés d'estabilització es va iniciar el 16 de desembre de 2020, l'endemà de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza el 30 de desemebre de 2020.

 

http://www.canalolimpic.cat/images/mime/iconos-pdf.png Procés d’estabilització de l’ocupació temporal d’EQUACAT, SA

 

http://www.canalolimpic.cat/images/mime/iconos-pdf.png Sol·licitud de participació en el procés d’estabilització de l’ocupació temporal

 

Data d'actualització: 24/02/2021  
Període d'actualització: Contínua  
Format de les dades: pdf  

PROTOCOL DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

EQUACAT, SA  té la necessitat de contractar personal laboral temporal per tal de garantir la correcta prestació dels seus serveis, especialment per atendre les activitats que es programen sota demanda de les persones usuàries de les instal·lacions del Canal Olímpic de Catalunya al llarg de l’any.

El següent Protocol té per objecte regular el procés de selecció per contractar personal laboral temporal que ha de prestar serveis a favor d’EQUACAT en els supòsits que en ell es detallen.

BORSA DE TREBALL

EQUACAT SA constituirà tres borses de treball, amb una vigència coincident amb l’any natural, per a la cobertura immediata mitjançant contracte temporal per obra o servei determinat dels llocs de treball següents:

  • Socorristes
  • Monitors/ores d’activitats esportives.
  • Directors/ores i monitors/ores d’activitats d’educació en el lleure.

Les borses de treball es constitueixen anualment a partir de les sol·licituds presentades per les persones interessades fins al dia 31 de març de cada any. No obstant això, atès l’elevat grau de mobilitat existent en el sector i per tal de garantir l’adequada i immediata cobertura dels llocs de treball detallats a l’apartat anterior, les borses de treball s’actualitzaran de forma permanent amb les sol·licituds que les persones interessades puguin presentar durant la resta de l’any.

Per presentar una sol·licitud cal omplir el següent formulari degudament i enviar-ho per correu electrònic a rrhh.equacat@gencat.cat, indicant a l'assumpte "inscripció borsa de treball".

Fes clic aquí per realitzar la teva inscripció a les borses de treball

Data d'actualització: 08/01/2021 
Període d'actualització: Contínua  
Format de les dades: pdf  

OFERTES ACTIVES

En aquest apartat trobareu la relació de convocatòries per proveir llocs de treball i sobre els processos de selecció de personal d'EQUACAT SA.

 

MONITOR/A DE GIMNÀS - CLASSES DIRIGIDES 

Procés de selecció de personal per cobrir una vacant de Monitor/a de Gimnàs - Classes Dirigides:

http://www.canalolimpic.cat/images/mime/iconos-pdf.png Monitor/a de gimnàs - Classes Dirigides - 4h (EQUACAT 004-20) (PRE18-20)

 

RESOLUCIONS I DILIGÈNCIES 2021

RESOLUCIONS 2020

RESOLUCIONS 2019

RESOLUCIONS 2018

RESOLUCIONS 2017