PROTOCOL DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

EQUACAT, SA  té la necessitat de contractar personal laboral temporal per tal de garantir la correcta prestació dels seus serveis, especialment per atendre les activitats que es programen sota demanda de les persones usuàries de les instal·lacions del Canal Olímpic de Catalunya al llarg de l’any.

El següent Protocol té per objecte regular el procés de selecció per contractar personal laboral temporal que ha de prestar serveis a favor d’EQUACAT en els supòsits que en ell es detallen.

BORSA DE TREBALL

EQUACAT SA constituirà tres borses de treball, amb una vigència coincident amb l’any natural, per a la cobertura immediata mitjançant contracte temporal per obra o servei determinat dels llocs de treball següents:

  • Socorristes
  • Monitors/ores d’activitats esportives.
  • Directors/ores i monitors/ores d’activitats d’educació en el lleure.

Les borses de treball es constitueixen anualment a partir de les sol·licituds presentades per les persones interessades fins al dia 31 de març de cada any. No obstant això, atès l’elevat grau de mobilitat existent en el sector i per tal de garantir l’adequada i immediata cobertura dels llocs de treball detallats a l’apartat anterior, les borses de treball s’actualitzaran de forma permanent amb les sol·licituds que les persones interessades puguin presentar durant la resta de l’any.

Per presentar una sol·licitud cal omplir el següent formulari degudament i enviar-ho per correu electrònic a rrhh.equacat@gencat.cat, indicant a l'assumpte "inscripció borsa de treball".

Fes clic aquí per realitzar la teva inscripció a les borses de treball

Data d'actualització: 08/01/2021 
Període d'actualització: Contínua  
Format de les dades: pdf  

OFERTES ACTIVES

OFERTES FINALITZADES

RESOLUCIONS 2023