PROTOCOL DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

EQUACAT, SA  té la necessitat de contractar personal laboral temporal per tal de garantir la correcta prestació dels seus serveis, especialment per atendre les activitats que es programen sota demanda de les persones usuàries de les instal·lacions del Canal Olímpic de Catalunya al llarg de l’any.

El següent Protocol té per objecte regular el procés de selecció per contractar personal laboral temporal que ha de prestar serveis a favor d’EQUACAT en els supòsits que en ell es detallen.

BORSA DE TREBALL 2024

EQUACAT SA constituirà tres borses de treball, amb una vigència coincident amb l'any natural, per a la cobertura immediata mitjançant contracte temporal per obra o servei determinat dels llocs de treaball següents:

Per presentar una sol·licitud cal omplir el formulari degudament de la borsa específica a la que es vulgui accedir i enviar-ho per correu electrònic a rrhh.equacat@gencat.cat, indicant l'assumpte "INSCRIPCIÓ BORSA DE TREBALL", juntament amb tota la documentació requerida en aquest.


SOCORRISTES
Fes clic aquí per realitzar la teva inscripció a la borsa de treball

MONITORS/ES  D'ACTIVITATS ESPORTIVES
Fes clic aquí per realitzar la teva inscripció a la borsa de treball

DIRECTORS/ES I MONITORS/ES D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE
Fes clic aquí per realitzar la teva inscripció a la borsa de treball


Les borses de treball es constitueixen anualment a partir de les sol·licituds presentades per les persones interessades fins al 31 de març de cada any. No obstant això, atès l'elevat grau de mobitlitat existent en el sector i per tal de garantir l'adequada i immediata cobertura dels llocs de treball detallats a l'apartat anterior, les borses de treball s'actualitzaran de forma permanent amb les sol·licituds que les persones interessades puguin presentar durant la resta de l'any.
 

Data d'actualització: 02/01/2024 
Període d'actualització: Contínua  
 

OFERTES ACTIVES

OFERTES FINALITZADES

RESOLUCIONS 2023

RESOLUCIONS 2024